Produktdatenbank -Japan getakelt ab 1919

Schlachtschiffe

Flugzeugträger

Schwere Kreuzer

Hilfsschiffe

1201 V Yamato

1212 V Taiho

1230 V Tone

T1295 V Akitsushima Flugb. MS

1202 V Nagato

T1213aV Zuikaku

1231aV Suzuya

1204 V Fuso

1218 V Kaga

1233 V Nachi

1224 V Junyo

Wir machen keinen Direktvertrieb, trotzdem hier unsere Preisliste (PDF)